Stofskiftesygdomme

Kontroller afhænger af blodprøveresultatet, og aftales med lægen.