P-piller

Hvis du ønsker p-piller vil du ved lægen få en grundig information om fordele og ulemper samt muligheden for andre former for prævention. Det er vigtigt at du inden opstart af medicinen får målt dit blodtryk samt igen efter 3 måneder.

Herefter anbefaler vi årlig kontrol mhp. Måling af blodtryk og opfølgning på evt. bivirkninger. Desuden tilbyder vi gynækologisk undersøgelser og evt. tjek for kønssygdomme.