Pneumokokvaccination

Tilbydes mod egenbetaling til følgende grupper, kontakt sygeplejersken ved spørgsmål.

Kun hvis kriterier er opfyldt, kan der gives klausuleret tilskud.

 1. Ældre > 65 år
 2. Personer som har en af følgende kroniske sygdomme:
  • Personer der mangler milten.
  • Personer med  påvirket respiration grundet nedsat muskelkraft.
  • Personer med medfødt/erhvervet immundefekt.
  • Personer med liqurlækage.
  • Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
  • Personer med Cochlear implantation.
  • Personer med stamcelletransplantation eller organtransplantation.
 3. Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
  • Personer med cyanotiske hjeretsygdomme.
  • Personer med hjerteinsufficiens.
  • Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
  • Personer med kronisk lungelidelse (f.ex cystisk fibrose).
  • Personer med respirationsinsufficiens.
  • Personer med med nefrotisk syndrom.
  • Personer med immundefekter, exkl agammaglobulinæmi og SCID.
 4. Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.