Praktisk info

Generelle informationer, læs venligst inden tidsbestilling på hjemmesiden:

1. Svartider/fornyelse af recepter der bestilles via hjemmesiden, der må forventes 2-5 dages ekspeditionstid.

2. Alle henvisninger beror på den praktiserende læges vurdering ved en konsultation og kan ikke udstedes pr. telefon eller e-mail.

3. Sovemedicin og beroligende medicin kan IKKE fornyes via "selvbetjening"/telefon. Dette kan KUN ske ved konsultation hos læge med henblik på aktuel vurdering.

4. Gravide - 1. svangreundersøgelse kræver en dobbelttid hos lægen, du vil bl.a. blive informeret om aktuelle tilbud. Konsultationen skal bestilles når du er omkring uge 8-12. HUSK at booke 2 på hinanden følgende tider til 1. svangreundersøgelse, hvis tid bookes via hjemmesiden.

5. Blodprøver kan kun bestilles efter aftale med lægen. Det påhviler patienten selv at få svar på disse enten via E-konsultation, fysisk konsultation eller i lægetelefonen.

6. Kørekortattest - hvis du ikke har udfyldt side 1 - Lægeattest ved udstedelse af kørekort via Borger.dk elektronisk, skal du skal møde 10 minutter før aftalt tid. Der skal medbringes briller, kørebriller eller kontaktlinser. Synsprøve skal laves både med og uden briller/linser.

7. Forsikrings- og kommunale attester kan KUN bookes ved telefonisk henvendelse til sekretariatet. Attestnavn og eventuelt nummer på attesten skal oplyses ved tidsbestillingen, da det afgør konsultationslængden.

8. Sygemeldinger/lægeerklæringer kan efter lægens skøn udfærdiges inden for en acceptabel tidsramme. Skal ALTID betales ved konsultationen og kan evt. refunderes af arbejdsgiver, hvor det er aftalt.

9. Vaccinationer/rejsevaccinationer bedes aftalt telefonisk og kan ikke bookes via hjemmesiden, da vi skal bestille vaccinerne hjem først. Skal ALTID betales ved konsultationen.

10. Børneundersøgelser og vaccinationer bedes aftalt telefonisk og kan ikke bookes via hjemmesiden, da der skal gives tider hos både sygeplejerske og læge.

11. Videokonsultation aftales telefonisk. Ved videokonsultationer kl. 9-9.45 modtager du et link i dette tidsrum, linket åbnes, og du venter i "venteværelset" til lægen "henter" dig. Ved øvrige videokonsultationer åbnes linket til den aftalte tid, og du venter i "venteværelset" til lægen "henter" dig. Der kan være små forsinkelser.

Vi har DANKORT-TERMINAL og modtager også kontant betaling.

Få overblik på den offentlige sundhedsportal www.sundhed.dk  Her kan du i medicinkortet se, hvor mange udleveringer du har tilbage på recepten og tjekke, om din recept er udløbet. Under laboratoriesvar kan du se svar på dine nye prøver 72 timer efter prøven er taget, ligesom gamle prøvesvar er tilgængelige. Hvis du ønsker yderligere information kan du kontakte sundhed.dk på tlf. 35298310 eller på mail info@sundhed.dk