Børnundersøgelser

Vi tilbyder børneundersøgelser, når barnet er 5 uger, 5 mdr., 1 år, 2 år, 3 år, 4 år samt 5 år.
Ved børneundersøgelserne undersøges barnet, ernæringstilstanden vurderes, og der vil være en samtale om den fysiske og psykiske udvikling.

Se mere om børns udvikling
Den psykomotoriske udvikling

Når barnet starter i skole, er det sundhedsplejersken, der årligt vil undersøge barnet.

De første leveår er børn ofte syge. De bliver let forkølede og får luftvejsinfektioner. Langt de fleste infektioner af virus går over af sig selv uden behandling.

Se mere “når dit barn har feber”
Er barnet alvorligt sygt