Influenzavaccination

Influenzavaccination tilbydes fra d. 4/10-21 til 14/1-22 til sæson 2021/2022

GRATIS TIL ALLE DER OPFYLDER FØLGENDE:

  • alle over 65 år
  • førtidspensionister
  • kronisk  syge (lever-/nyresygdom, hjertesygdom, diabetes, lungesygdom)
  • svært overvægtige (BMI >35)
  • gravide >12 uger (kan vaccineres til og med 28/2-22)
  • personer med immundefekter og deres husstandskontakter (kan vaccineres til og med 28/2-22).
  • samboende med alvorligt syg person
  • Personale i Sundheds- & Plejesektoren.
  • Børn mellem 2 og 6 år - De tilbydes vaccination fra uge 43 (Børn skal have vaccinen som et pust i næsen to gange med en måneds interval.

For alle øvrige patienter (efter d 24/10-21) er prisen kr. 200,-

Husk at medbringe sygesikringskort.