Influenzavaccination

Influenzavaccination tilbydes fra d. 3/10-22 til 15/1-23 til sæson 2022/2023

GRATIS TIL ALLE DER OPFYLDER FØLGENDE

  • alle over 65 år
  • førtidspensionister
  • kronisk syge (lever-/nyresygdom, hjertesygdom, diabetes, lungesygdom)
  • svært overvægtige (BMI > 35)
  • gravide >12 uger (kan vaccineres til og med 28/2-23)
  • personer med immundefekter og deres husstandskontakter (kan vaccineres til og med 28/2-23).
  • samboende med alvorligt syg person
  • personale i Sundheds- & Plejesektoren
  • børn mellem 2 og 6 år (Børn skal have vaccinen som et pust i næsen to gange med en måneds interval, hvis de ikke tidligere er vaccineret)

HUSK AT MEDBRINGE SUNDHEDSKORT