Furesø Lægehus har nu åben for patienttilgang. Hvis du ønsker at tilmelde dig klinikken, gå da ind på Borger.dk.