VIDEOKONSULTATION

Det er nu muligt efter aftale med Lægehuset at foretage konsultation over video hvis man har appen Minlæge.

Det vil dog altid være en lægefaglig vurdering der ligger til grunde for om det er muligt at gennemføre konsultationen over video fremfor fremmøde konsultation.